Крылатые латинские выражения. Латинские изречения Главная  (первая) странца

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Позовна заява про стягнення штрафу за прострочку повернення (неповернення) тари

Сума _______________________________ грн.
     За рахунком № ___ від "___"________ 201_ р.,  у відповідності
до договору № ____ від "___"___________ 201_ р.,  відповідачу було
відвантажено _____________________________________________________
                       (найменування продукції, товару)
у _______________________________________________________________.
                       (найменування тари)
     Згідно з зазначеним договором № _____ від "___"______ 201_ р.
________________________________________ у кількості _____________
           (найменування тари)
підлягало поверненню не пізніше "___"______________ 201_ р.
     Фактично тару повернуто "___"____________ 201_ р. у кількості
_____________, з простроченням ________________ днів, не повернуто
_____________________________________.
              (кількість)
     Заявлену нами претензію № _____ від "___"____________ 201_ р.
про сплату  штрафу  за  прострочку  повернення (неповернення) тари
відповідачем  відхилено  (залишено  без  відповіді)  з   наступних
мотивів: ________________________________________________________.
     Вважаємо відмову  відповідача   від   задоволення   претензії
необгрунтованою __________________________________________________
                                (зазначити причини)
_________________________________________________________________.
     На підставі викладеного та керуючись ________________________
та Інструкцією про порядок повернення тари з-під _________________
_________________________________________________________________,
                     (найменування продукції)
просимо стягнути з відповідача на користь позивача  штраф  у  сумі
______________________ грн.

     Додаток:
     1. Копія претензії та доказ її відправлення.
     2. Відповідь на претензію.
     3. Копія договору № _____ від "___"______________ 201_ р.
     4. Копія рахунку № _____ від "___"______________ 201_ р.
     5. Доказ відправлення копії позовної заяви відповідачу.
     6. Платіжне доручення про перерахування держмита.
     7. Інші  документи,  що  обгрунтовують  позовні  вимоги,   на
_________ сторінках.

     Керівник підприємства
     або його заступник:                      ________________
                                                  (підпис)
 

 

 

Здесь может быть ваша реклама (25 у.е./месяц в стоимость входит изготовление анимированного баннера)

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности