Крылатые латинские выражения. Латинские изречения Главная  (первая) странца

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Позовна заява про стягнення штрафу та збитків за поставку недоброякісної продукції (товарів)

Сума _______________________________ грн.
     Згідно з накладною № _________ від "___"_____________ 201_ р.
відповідач поставив нам у кількості ______________________________
                                  (найменування продукції, товару)
на суму ______________________________ грн.
     Рахунок відповідача № _______ від "___"______________ 201_ р.
нами оплачено повністю.
     При прийманні  продукції  (товарів)  за  якістю   встановлено
_________________________________________________________________,
                 (опис недоброякісної продукції)
що підтверджується актом № ______ від "___"______________ 201_ р.,
складеним за участі представника ________________________________,
                                (громадськості, іншої організації)
що діє на підставі посвідчення № _____ від "___"__________ 201_ р.
     Заявлену нами претензію № ____ від "___"_____________ 201_ р.
відповідачем відхилено  (залишено  без  відповіді)   з   наступних
мотивів: ________________________________________________________.
     Вважаємо відмову  відповідача   від   задоволення   претензії
необгрунтованою: _________________________________________________
                                 (зазначити причини)
_________________________________________________________________.
     На підставі викладеного та керуючись _______________, просимо
стягнути з відповідача на нашу користь штраф у сумі ________ грн.,
збитки в сумі _______________ грн., а всього _____________ грн. та
на відшкодування витрат на держмито _____________ грн.

     Додаток:
     1. Копія претензії та доказ її відправлення відповідачу.
     2. Відповідь на претензію.
     3. Акт приймання № _____ від "___"______________ 201_ р.
     4. Посвідчення представника громадськості (іншої організації)
№ ________ від "___"___________ 201_ р.
     5. Розрахунок штрафу.
     6. Калькуляція розміру збитків.
     7. Платіжне доручення про перерахування держмита.
     8. Доказ відправлення позовної заяви відповідачу.
     9. Інші   документи,  що  обгрунтовують  позовні  вимоги,  на
_________ сторінках.

     Керівник підприємства
     або його заступник:                   _______________
                                               (підпис)

                                    До обласного Арбітражного суду

                                    Дата ________________________.
                                    № ___________________________.
                                    Адреса: _____________________
                                    _____________________________.

     Позивач: ___________________________________________________.
     Адреса: ____________________________________________________.
     Банківські реквізити _______________________________________.
     Відповідач: ________________________________________________.
     Адреса: ____________________________________________________.
     Банківські реквізити _______________________________________.
 

 

 

Здесь может быть ваша реклама (25 у.е./месяц в стоимость входит изготовление анимированного баннера)

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности