Крылатые латинские выражения. Латинские изречения Главная  (первая) странца

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Претензія щодо сплати штрафу за прострочку повернення (неповернення) тари

Сума _______________ грн.
     За накладною № ________ від "___"___________ 201_ р. Вам було
відвантажено _____________________________________________________
                        (найменування продукції, товару)
в _______________________________________________________________.
                       (найменування тари)
     Згідно з договором (сертифікатом) № _________________________
від "___"___________ 201_ р. _____________________________________
                                      (найменування тари)
у кількості _______________________ підлягає поверненню в строк до
до "___"___________ 201_ р.
     Фактично _____________________________________ Вами повернуто
                        (найменування тари)
"___"_________ 201_ р. у кількості _____________________________,
не повернуто __________________________.
                    (кількість)
     У відповідності до ___________________ та договору № ________
від "___"_________ 201_ р. просимо неповернуті ___________________
                                               (найменування тари)
у кількості _______________ відвантажити на нашу адресу негайно та
сплатити штраф у розмірі __________________ грн., згідно з доданим
розрахунком. Вказану    суму    просимо   пререрахувати   на   наш
розрахунковий рахунок № _________ в ________________ м. _________.
                                      (назва банку)

     Додаток:
     1. Копія рахунку про відвантаження продукції (товару) в тарі.
     2. Копія договору (сертифікату).
     3. Копія документів про фактичні дати повернення тари.
     4. Розрахунок суми претензії.

     Керівник підприємства
     або його заступник:                       _________________
                                                    (підпис)

     Дата __________________             Кому ____________________
     № ____________________              Адреса __________________
 

 

 

Здесь может быть ваша реклама (25 у.е./месяц в стоимость входит изготовление анимированного баннера)

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности