Крылатые латинские выражения. Латинские изречения Главная  (первая) странца

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Позовна заява про стягнення вартості нестачі вантажу при перевезенні вантажів автотранспортом

 Сума _______________________________ грн.


     При прийманні продукції (товару),  яку доставив відповідач на
автомашині № _______ за товарно-транспортною накладною № _____ від
"___"_______________ 201_ р.  в порядку централізованих перевезень
вантажів, установлено нестачу _________ місць вагою ______.
     Факт нестачі  засвідчений  розпискою  приймальника вантажу та
водія    на    товарно-транспортній     накладній,     а     також
приймально-здавальним актом, складеним за участі тих самих осіб.
     Заявлену нами претензію № ____ від "___"_________ 201_ р. про
оплату  вартості вантажу,  якого не вистачає,  відповідач відхилив
(залишив без відповіді) з наступних мотивів: _____________________
_________________________________________________________________.
     Вважаємо відмову  відповідача   від   задоволення   претензії
необгрунтованою _________________________________________________.
                              (зазначити причини)
     На підставі  викладеного  та керуючись ст.___________ Статуту
автомобільного  транспорту,  просимо  стягнути  з  відповідача  на
користь позивача  __________________ грн.,  що становлять вартість
вантажу, якого не вистачає, ____% річних у сумі _____________ грн.
за  користування  чужими  коштами  і  на  відшкодування  витрат на
державне мито ________________ грн., а всього ______________ грн.

     Додаток:
     1. Копія претензії та доказ її відправлення відповідачу.
     2. Відповідь на претензію.
     3. Товарно-транспортна накладна № ___ від "___"______ 201_ р.
     4. Приймально-здавальний акт.
     5. Копія рахунку.
     6. Доказ відправлення копії позовної заяви відповідачу.
     7. Платіжне доручення про перерахування держмита.
     8. Інші  документи,  що  обгрунтовують  позовні  вимоги,   на
_________ сторінках.

     Керівник підприємства
     або його заступник:                       ________________
                                                   (підпис)

                                    До обласного Арбітражного суду

                                    Дата _________________________
                                    № ____________________________
                                    Адреса: ______________________

Позивач: ________________________________________________________.
Адреса: _________________________________________________________.
Банківські реквізити ____________________________________________.
Відповідач: _____________________________________________________.
Адреса: _________________________________________________________.
Банківські реквізити ____________________________________________.
Співвідповідач: _________________________________________________.
Адреса: _________________________________________________________.
Банківські реквізити ____________________________________________.
 

 

 

Здесь может быть ваша реклама (25 у.е./месяц в стоимость входит изготовление анимированного баннера)

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности