Крылатые латинские выражения. Латинские изречения Главная  (первая) странца

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Позовна заява про стягнення вартості продукції (товару), якої не вистачає

Сума _______________________________ грн.
     При прийманні продукції (товарів), яка прибула на нашу адресу
за накладною № _________ від "___"______________ 201_ р.  у вагоні
(контейнері, автофургоні) № _______________________, відправленому
_________________________________________________________________,
                (найменування вантажовідправника)
встановлено нестачу ________________________ на суму _______ грн.,
                    (найменування продукції)
що підтверджується актом приймання № _____________________________
від "___"_______________ 201_ р., складеним за участі представника
_________________________________________________________________.
                (громадськості, іншої організації)
     Нестача відбулася внаслідок ________________________________.
                                        (зазначити причини)
     Рахунок відповідача № ________ від "___"____________ 201_ р.,
виставлений за   поставлену   продукцію   (товар),  нами  оплачено
повністю.
     Заявлену нами претензію № ______ від "___"___________ 201_ р.
відповідач  відхилив (залишив без відповіді) з наступних  мотивів:
_________________________________________________________________.
     Вважаємо відмову  відповідача   від   задоволення   претензії
необгрунтованою _________________________________________________.
                             (зазначити причини)
     На підставі викладеного та керуючись _______________________,
просимо стягнути з відповідача на нашу користь _____________ грн.,
що є вартістю продукції, якої не вистачає, ____________% річних за
користування чужими коштами в сумі _________________________ грн.,
і на повернення витрат на державне мито ____________________ грн.,
а всього __________________ грн.

     Додаток:
     1. Копія претензії та доказ її відправлення відповідачу.
     2. Відповідь на претензію.
     3. Акт приймання продукції № ____ від "___"__________ 201_ р.
     4. Посвідчення     представника     громадськості      (іншої
організації).
     5. Розрахунок суми претензії.
     6. Платіжне доручення про перерахування держмита.
     7. Доказ надсилання копії позовної заяви відповідачу.
     8. Інші   документи,  що  обгрунтовують  позовні  вимоги,  на
__________ сторінках.

     Керівник підприємства
     або його заступник:                       ________________
                                                   (підпис)

                                    До обласного Арбітражного суду

                                    Дата _________________________
                                    № ____________________________
                                    Адреса: ______________________

Позивач: ________________________________________________________.
Адреса: _________________________________________________________.
Банківські реквізити ____________________________________________.
Відповідач: _____________________________________________________.
Адреса: _________________________________________________________.
Банківські реквізити ____________________________________________.
 

 

 

Здесь может быть ваша реклама (25 у.е./месяц в стоимость входит изготовление анимированного баннера)

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности