Крылатые латинские выражения. Латинские изречения Главная  (первая) странца

проблематика права  №  информация о судах и судьях  органы  прокуратуры  №  милиция  №  налоговые органы   СИЗО и пенициарная система  адвокатский форум
юридические фирмы   адвокаты  №  нотариусы  №  правозащитные организации  №  судебно -экспертные организации  БТИ и сопутствующие органы  №  
полезности

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Претензія щодо сплати вартості забракованої продукції (товарів), штрафу і збитків

               Сума _________________________ грн.


     Згідно з  договором №  _____ від "___"____________ 201_ р.  за
накладною №  _____ від "___"__________ 201_ р.  на нашу адресу Вами
було поставлено продукцію (товар) ________________________________
                                           (найменування)
у кількості ___________________ на суму _____________________ грн.
     Вантаж прибув у _____________________________________________
                              (стан перевізних засобів)
вагоні (контейнері) за ___________________________________________
                                      (стан пломб)
пломбами ___________________________ у _________________ упаковці.
           (відправника, залізниці)      (стан упаковки)
     Ваш рахунок №  ______ від "___"______________ 201_ р. оплачено
повністю.
     При прийманні _______________________________________________
                          (найменування продукції, товару)
за якістю встановлено ___________________________________________,
                           (опис забракованої продукції)
що підтверджується актом №  _____ від "___"_______________ 201_ р.,
складеним за участі представника ________________________________,
                                (громадськості, іншої організації)
що діє на підставі посвідчення №  ____ від "___"___________ 201_ р.
     Враховуючи, що у  встановлений  (узгоджений)  термін  дефекти
продукції (товару) не усунені, і керуючись ______________________,
пропоную Вам перерахувати на наш розрахунковий рахунок №  _________
у ___________________________ м.____________ вартість забракованої
        (назва банку)
продукції (товару) ________________ грн. (якщо рахунок оплачений),
штраф у розмірі _______%, що складає _______________________ грн.,
зазнані нами збитки в сумі ______________________________________,
відповідно до рахунку, що додається, а всього _______________ грн.
     Продукцією, яку   прийнято   нами   на   зберігання,  просимо
розпорядитися у ___________ термін.

     Додаток:
     1. Копія договору.
     2. Акт приймання продукції (товару) №  _______________________
від "___"______________ 201_ р.
     3. Посвідчення представника _______________ №  _______________
від "___"_________ 201_ р.
     4. Залізнична накладна №  ___________________.
     5. Розрахунок суми претензії, збитків.
     6. Платіжне доручення №  _____ від "___"______________ 201_ р.
     7. Телеграма з вимогою усунення дефектів постачальником.
     8. Виписки із ГОСТ, ТУ, ОСТ.
     9. Інші документи,  що обгрунтовують претензію,  на _________
сторінках.

     Керівник підприємства
     або його заступник:                       ________________
                                                   (підпис)

                                    До обласного Арбітражного суду
                                    Дата _________________________
                                    №____________________________
                                    Адреса: ______________________
                                    ______________________________
                                    ______________________________

Позивач: ________________________________________________________.
Адреса: _________________________________________________________.
Банківські реквізити ____________________________________________.
Відповідач: _____________________________________________________.
Адреса: _________________________________________________________.
Банківські реквізити ____________________________________________.
 

 

 

Здесь может быть ваша реклама (25 у.е./месяц в стоимость входит изготовление анимированного баннера)

проблематика права  №  информация о судах и судьях  органы  прокуратуры  №  милиция  №  налоговые органы   СИЗО и пенициарная система  адвокатский форум
юридические фирмы   адвокаты  №  нотариусы  №  правозащитные организации  №  судебно -экспертные организации  БТИ и сопутствующие органы  №  
полезности