Крылатые латинские выражения. Латинские изречения Главная  (первая) странца

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Претензія щодо стягнення штрафу за поставку некомплектної продукції, її вартості

                   Сума _______________ грн.


     Згідно з  договором № _____ від "___"____________ 201_ р.  за
накладною № _____ від "___"____________ 201_  р.  на  нашу  адресу
Вами було поставлено продукцію (товар) ___________________________
                                             (найменування)
у кількості ________________________ на суму ________________ грн.
     Вантаж прибув _______________________________________________
                                  (стан пломб)
у вагоні (контейнері) за _________________________________________
                                        (стан пломб)
пломбами ____________________________ у ________________ упаковці.
           (відправника, залізниці)      (стан упаковки)
     Ваш рахунок № ______ від "___"______________ 201_ р. оплачено
повністю.
     При прийманні _____________________________________________
                           (найменування продукції, товару)
встановлено _____________________________________________________,
                         (опис некомплектної продукції)
що підтверджується актом № ______ від "___"______________ 201_ р.,
складеним за участі представника ________________________________,
                                (громадськості, іншої організації)
що діє на підставі посвідчення № ____ від "___"___________ 201_ р.
    Враховуючи викладене та у відповідності до ___________________
пропоную  Вам  доукомплектувати продукцію (товар) або перерахувати
на наш розрахунковий рахунок № ____________ у _________________
                                                  (назва банку)
м._____________________ вартість оплаченої некомплектної продукції
______________ грн., штраф у розмірі __________________ відсотків,
що складає _________________ грн., а всього _________________ грн.

     Додаток:
     1. Копія договору.
     2. Акт приймання продукції (товару) №  _________________  від
"___"__________ 201_ р.
     3. Посвідчення представника № ___ від "___"__________ 201_ р.
     4. Телеграма  про  виклик  постачальника та доукомплектування
продукції.
     5. Накладна № ________________________.
     6. Платіжне доручення № _______ від "___"____________ 201_ р.
     7. Розрахунок суми претензії.
     8. Інші документи, що обгрунтовують претензію, на ___________
сторінках.

     Керівник підприємства
     або його заступник:                      ________________
                                                  (підпис)

     Дата __________________              Кому ___________________
     № _____________________              Адреса _________________

 

 

 

Здесь может быть ваша реклама (25 у.е./месяц в стоимость входит изготовление анимированного баннера)

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности