Крылатые латинские выражения. Латинские изречения Главная  (первая) странца

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Претензія щодо стягнення штрафу та збитків за постачання немаркованої продукції, а також продукції (товару) без тари або в неналежній тарі (упаковці)

 Сума _______________ грн.

    
     За накладною № _____ від "___"______________ 201_ р.  на нашу
адресу    надійшла    відвантажена    Вами    продукція   (товари)
__________________ у кількості ____________ на суму _________ грн.
     Ваш рахунок № __________ від "___"______________ 201_ р. нами
оплачено повністю.
     Згідно з договором № _________ від "___"____________ 201_ р.,
ГОСТу, ДСТУ, ТУ,  ОСТу  ___  _____________________   продукція   повинна
відвантажуватися _________________________________________________
_____________________________________________________.
     При прийманні за якістю встановлено, що продукція (товари) не
маркіровані,  надійшли без тари (упаковки) або в  неналежній  тарі
(упаковці) ____________________, що підтверджується актом № ______
від "___"______________ 201_  р., складеним за участі представника
_________________________________________________________________,
посвідчення № _________ від "___"______________ 201_ р.
     Керуючись __________________________________________________,
прошу  сплатити  штраф  у  сумі  ___________________________ грн.,
відшкодувати збитки в сумі  ____________________  грн.,  згідно  з
калькуляцією, а всього _________________ грн., які перерахувати на
наш розрахунковий рахунок № _______ в _________________ м. ______.
                                         (назва банку)

     Додаток:
     1. Накладна № _____ від "___"______________ 201_ р.
     2. Акт приймання № ____ від "___"______________ 201_ р.
3. Посвідчення представника __________________ № _________________
від "___"___________ 201_ р.
     4. Телеграма про виклик представника постачальника.
     5. Розрахунок суми претензії.
     6. Виписка з договору, ГОСТ, ДСТУ,ТУ.
     7. Калькуляція.
     8. Інші  документи,  що  обгрунтовують претензію на _________
сторінках.

     Керівник підприємства
     або його заступник:                    _________________
                                                 (підпис)
     Дата __________________             Кому ____________________
     №_____________________             Адреса __________________
 

 

 

Здесь может быть ваша реклама (25 у.е./месяц в стоимость входит изготовление анимированного баннера)

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности