Крылатые латинские выражения. Латинские изречения Главная  (первая) странца

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Претензія до автотранспортного підприємства про нестачу вантажу при централізованій доставці


     Вашим підприємством прийнято від ____________________________
для  доставки  на  нашу  адресу   централізованою   доставкою   за
товарно-транспортною накладною  № _____ від "___"_________ 201_ р.
продукція (товари) _______________ у кількості  __________________
на суму ______________________________________ грн.
     При прийманні вантажу від водія автомашини  виявлено  нестачу
________ в  кількості  ______________ на суму ______________ грн.,
що  засвідчується  підписом  у   товарно-транспортній   накладній,
завіреній  водієм  автомашини  та  нашим  представником (у випадку
відмови водія  автомашини  складається  акт  і  робиться  запис  у
накладній вантажоотримувачем).
     Вартість продукції,  якої  не  вистачає,  згідно  з   доданим
розрахунком становить _______ грн.
     Рахунок постачальника № ____ від  "___"____________  201_  р.
оплачено повністю.
     Керуючись ст.____ Статуту автомобільного транспорту  України,
прошу перерахувати вартість продукції (товару),  якої не вистачає,
_______________ грн.,  а також _______%  річних, починаючи від дня
пред'явлення   претензії   до   дня   нарахування  коштів  на  наш
розрахунковий рахунок № ___ в _____________________ м._________.
                                    (назва банку)

     Додаток:
     1. Товарно-транспортна накладна № ___________________________
від "___"__________ 201_ р.
     2. Рахунок постачальника.
     3. Акт  приймання  продукції  за кількістю (у випадку відмови
водія від свідчення запису в накладній).
     4. Розрахунок суми претензії.
     5. Інші  документи,  що  підтверджують   претензію   на   ___
сторінках.

     Керівник підприємства
     або його заступник:                 _____________________
                                               (підпис)

     Дата __________                     Кому ____________________
     № _____________                     Адреса __________________

 

 

 

Здесь может быть ваша реклама (25 у.е./месяц в стоимость входит изготовление анимированного баннера)

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности