Крылатые латинские выражения. Латинские изречения Главная  (первая) странца

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Претензія до Управління залізниць та постачальника у зв'язку з нестачею (пошкодженням, псуванням, втратою) вантажу

  Сума _______________ грн.

 

     У відповідності з договором № _______________________________
від "___"___________ 201_ р. вантажовідправником на нашу адресу за
залізничною накладною № __________ відвантажено продукцію (товари)
____________________, у вагоні (контейнері) ______________________
за пломбою ___________________________ (відправника, перевізника).
     При видачі  з  перевіркою  вантажу,  у  зв'язку  з (несправне
перевезення, порушення пломб, технічна несправність  транспортного
засобу) _________________________________________________________,
встановлено нестачу  (псування,  пошкодження,  втрата  вантажу)  в
кількості _______________. Вартість нестачі відповідно до доданого
розрахунку склала ___________________________________________ грн.
Нестачу продукції (товару) підтверджено комерційним актом № ______
від "___"________ 201_ р. (у випадку відмови станції від укладання
комерційного акта - скаргою на ім'я начальника  відділення  дороги
та  актом  приймання).  Пошкодження вантажу та уцінка підтверджені
актом експертизи № _______________ від "___"____________ 201_ р.
     Рахунок постачальника № _______ від "___"____________ 201_ р.
оплачено повністю.
     На підставі ст._______ Статуту залізниць  прошу  перерахувати
вартість  нестачі  (втраченого, пошкодженого, зіпсованого вантажу)
___________ грн. на наш розрахунковий рахунок № ________________
в __________________________________________________ м.__________,
                   (назва банку)
і ___________% річних, починаючи від дня пред'явлення претензії до
дня перерахування грошей на наш розрахунковий рахунок.

     Додаток:
     1. Залізнична накладна № _______ від "___"___________ 201_ р.
     2. Комерційний акт № ________ від "___"______________ 201_ р.
     3. Акт експертизи.
     4. Рахунок постачальника № ________ від "___"________ 201_ р.
     5. Розрахунок суми претензії.
     6. Інші документи, що обгрунтовують претензію на ____________
сторінках.

     Керівник підприємства
     або його заступник:                        ________________
                                                    (підпис)

     Дата ____________                      Кому _________________
     №________________                      Адреса _______________
 

 

 

Здесь может быть ваша реклама (25 у.е./месяц в стоимость входит изготовление анимированного баннера)

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности