Крылатые латинские выражения. Латинские изречения Главная  (первая) странца

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Претензія щодо сплати вартості продукції (товарів), якої не вистачає

Сума _______________ грн.     За _________________________________ накладною № ____________
               (вид накладної)
від "___"______________ 201 __ р.
на нашу адресу надійшла відвантажена Вами продукція (товар) ______
_________________________________________________________________,
                          (найменування)
що оплачений нами за рахунком № _____ від "___"___________ 201_ р.
     Вантаж прибув _______________________________________________
__________________________________________________________________
      (стан вагона або контейнера, пломб, маркірування тощо)
і виданий залізницею без перевірки в порядку  ст.________  Статуту
залізниць, про що свідчить позначка станції призначення на звороті
залізничної накладної.
     Під час приймання вантажу за участі представника ____________
__________________________________________________________________
                (громадськості, іншої організації)
було виявлено нестачу ____________________________________________
                            (найменування продукції, товару)
у кількості _______________ на суму _________________________ грн.
     Просимо  вартість  продукції,  якої  не  вистачає,   у   сумі
__________________________ грн. із нарахуванням __________% річних
у сумі ______________________ грн. за користування чужими коштами,
а всього __________ грн. перерахувати на наш розрахунковий рахунок
№ ___________ в _________________________________ м._____________.
                            (назва банку)

     Додаток:
     1. Залізнична накладна № ____ від "___"______________ 201_ р.
     2. Акт приймання № __________ від "___"______________ 201_ р.
     3. Посвідчення    на    представника   громадськості   (іншої
організації) № _________ від "___"_____________ 201_ р.
     4. Розрахунок суми претензії.
     5. Телеграма про виклик вантажовідправника.
     6. Інші  документи,  що обгрунтовують претензію на __________
сторінках.

     Керівник підприємства
     або його заступник:                     ________________
                                                  (підпис)

     Дата ____________             Управлінню залізниці __________
     № _______________             _______________________________
                                   Адреса ________________________

 

 

 

Здесь может быть ваша реклама (25 у.е./месяц в стоимость входит изготовление анимированного баннера)

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности