Крылатые латинские выражения. Латинские изречения Главная  (первая) странца

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Акт приймання продукції (товарів) за якістю

 

м. Київ                                                              "___"_____________ 201_ р.


     Місце складання акту приймання продукції (товарів) __________
__________________________________________________________________
     Час початку приймання продукції (товарів) ___________________
     Час закінчення приймання ____________________________________
     Комісія у складі:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові, посада, місце роботи)
     Дата і  •  посвідчення представника постачальника (незалежної
організації, громадськості) ______________________________________
__________________________________________________________________
     Комісія ознайомлена  з  Інструкцією  про  порядок   приймання
продукції  виробничо-технічного  призначення  і  товарів народного
споживання за якістю.
     Назва постачальника _________________________________________
     Назва та адреса відправника (виробника) _____________________
__________________________________________________________________
     Дата і  номер  телефонограми   або   телеграми   про   виклик
представника відправника (виробника) _____________________________
__________________________________________________________________
     Дата і   номер   договору   (наряду)  на  поставку  продукції
(товарів) ________________________________________________________
     Дата і номер рахунку-фактури ________________________________
     Дата і номер транспортної накладної _________________________
     Станція і дата відправлення _________________________________
     Станція (порт,  пристань)   призначення   і   дата   прибуття
продукції (товарів) ______________________________________________
__________________________________________________________________
     Час видачі вантажу органом транспорту _______________________
     Час розкриття  вагона,  контейнера,  автофургона   та   інших
опломбованих транспортних засобів ________________________________
     Дата і номер комерційного акту ______________________________
     Час доставки вантажу на склад отримувача ____________________
     Умови збереження продукції на складі отримувача до  складання
акта _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
     Стан тари  та  упаковки  на  момент  огляду продукції,  зміст
зовнішнього маркірування тари,  у чиїй тарі,  упаковці пред'явлено
для огляду продукцію (відправника чи виробника) __________________
__________________________________________________________________
     Дата розкриття тари та упаковки _____________________________
     Зауваження щодо  маркірування,  тари,   упаковки,   а   також
кількість продукції, якої стосується кожен із виявлених  недоліків
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     Якщо проводилася  вибіркова  перевірка  продукції  (на   якій
підставі: ГОСТ, технічні умови, інші обов'язкові правила, договір)
- порядок відбору продукції ______________________________________
__________________________________________________________________
     За чиїми  пломбами   (відправника   чи   органу   транспорту)
відвантажена й надійшла продукція, справність пломб,  відбитки  на
них ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
     Транспортне або   відправницьке   маркірування   місць    (за
документом і фактично) ___________________________________________
__________________________________________________________________
     Наявність або   відсутність  пакувальних  ярликів,  пломб  на
окремих місцях ___________________________________________________
__________________________________________________________________
                     (наявність, відсутність)
     Відмітка про  видачу  вантажу  в  порядку   ст.____   Статуту
залізниць ________________________________________________________
     Кількість (вага),  повне  найменування  та перелік продукції,
пред'явленої до перевірки, а також фактично перевіреної.
-----------------------------------------------------------------------------------------
NN |Наймену- |Один.|Ціна|За документами|     Фактично надійшло
п/п |вання      |вимі-  |      |постачальника  |----------------------------------
      |продукції|ру      |      |                        |  усього  |  у тому числі
      |              |         |      |                        |              |  брак або бій
      |              |         |      |--------------------+----------+---------------------
      |              |         |      |кіль-   |сума       |кіль-      |сума|кількість|сума
      |              |         |      |кість   |              |кість|     |         |
----+-----------+-------+----+-------+------+-----+-------+---------+-----
 1   |    2        |  3       | 4  |   5     |  6     |  7   | 8       |    9     |  10
----+----------+---------+---+-------+------+-----+-------+---------+-----
----------------------------------------------------------------------------------------

     Вказати продукцію,  гатунок  якої  не   відповідає   гатунку,
зазначеному в документі, що посвідчує її якість.
     Детальний опис виявлених недоліків та їх характер ___________________
__________________________________________________________________
     Підстави, за якими продукція переводиться у нижчий гатунок, з
посиланням  на  стандарт, технічні умови, інші обов'язкові правила
__________________________________________________________________
     Кількість некомплектної продукції,  перелік частин, вузлів та
деталей, яких не вистачає, та їх вартість _______________________________
__________________________________________________________________
     Номери ГОСТів,  технічних умов, креслень, зразків (еталонів),
за якими здійснювалася перевірка якості продукції _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     Номер бракувальника підприємства-виробника продукції, якщо на
продукції такий номер наявний ____________________________________
     Чи зроблено відбір зразків (проб) і куди їх направлено _________________
__________________________________________________________________
     Інші дані,  які, на думку комісії, необхідно зазначити в акті
для підтвердження неналежної якості ______________________________
     Висновки комісії про характер виявлених дефектів у  продукції
та причини їх появи ______________________________________________
__________________________________________________________________
     Члени комісії  попереджені про відповідальність за підписання
акту, що містить дані, які не відповідають дійсності.

     Підписи членів комісії:
     1. __________________________
     2. __________________________
     3. __________________________
     4. __________________________

     Представник постачальника
     (незацікавленої організації,
     громадськості): ___________________
                          (підпис)
 

 

 

Здесь может быть ваша реклама (25 у.е./месяц в стоимость входит изготовление анимированного баннера)

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности