Крылатые латинские выражения. Латинские изречения Главная  (первая) странца

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Акт приймання продукції (товарів) за кількістю та якістю

 

м. Київ                                                          "___"_____________ 201_ р.     Місце складання акту приймання продукції (товарів) __________________
________________________________________________________________
     Час початку приймання продукції (товарів) _________________________
________________________________________________________________
     Час закінчення приймання ____________________________________
     Комісія у складі: ___________________________________________
______________________________________________________________
       (посада, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові)
за участі представника постачальника,  незацікавленої організації,
громадськості ____________________________________________________
_______________________________________________________________
    (посада, назва підприємства, ім'я, по батькові, прізвище)
     Дата і № посвідчення представника  постачальника  (незалежної
організації, громадськості) ______________________________________
     Комісія ознайомлена  з  Інструкцією  про  порядок   приймання
продукції  виробничо-технічного  призначення  і  товарів народного
споживання за кількістю та якістю.
     Назва постачальника _________________________________________
     Назва та адреса відправника (виробника) _____________________
     Дата і   номер   телефонограми   або   телеграми  про  виклик
представника виробника (постачальника) ___________________________
     Дата та № рахунку-фактури ___________________________________
     Дата та № транспортної накладної ____________________________
     Станція і дата відправлення _________________________________
     Станція призначення та час прибуття вантажу _________________
     Час видачі вантажу органами транспорту ______________________
     Час розкриття вагона, контейнера, автофургона, тари _________
     Дата складання комерційного акта ____________________________
     Стан тари, упаковки, маркірування, пломби ___________________
____________________________________________________________
     Наявність пакувальних ярликів _______________________________
     За документами постачальника зазначалося:
------------------------------------------------------------------------------------
Найменування   |Одиниця      |За транспортною|За рахунком,
продукції та      |вимірювання|накладною          |пакувальним листом
кількість місць   |                   |---------------------+----------------------
тари                  |                   |кількість|сума |кількість|   сума
--------------------+---------------+-----------+----+----------+------------
       1                |     2            |    3         |   4 |     5      |     6
--------------------+---------------+-----------+-----+----------+------------
------------------------------------------------------------------------------------

     Фактично виявилося:
------------------------------------------------------------------------------------
Найменування|Одиниця| Фактично надійшло   |      Розходження
продукції       |виміру    |---------------------------+-----------------------
                     |              |кіль-|сума|у тому       | надлишки |  нестача
                     |              |кість|       |числі брак |                |
                     |              |       |       |або бій      |                |
                     |              |       |       |-------------+-------------+------------
                     |              |       |       |кіль-|сума|кіль-|сума|кіль-|сума
                     |              |       |       |кість|       |кість|      |кість|
-----------------+-----------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----+------
     1              |   2          |  3  | 4     |  5   |  6    |  7   |  8  |  9    |  10
-----------------+-----------+----+------+----+------+----+----+-----+------
---------------------------------------------------------------------------------------

     Яким чином визначено кількість продукції, якої бракує _______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
     Детальний опис виявлених дефектів та їх характер ____________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
     Номери ГОСТів,    технічні   умови,   креслення,   за   якими
здійснювалася перевірка якості продукції _________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
     Висновок комісії про причини нестачі, надлишків, бою та браку
продукції: _______________________________________________________
_______________________________________________________________
     Члени комісії попереджені про відповідальність за  підписання
акту, який містить дані, що не відповідають дійсності.

     Підписи членів комісії:
     1. __________________________
     2. __________________________
     3. __________________________
     4. __________________________

     Представник постачальника
     (незацікавленої організації,
     громадськості): ___________________
                          (підпис)

                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ
Найменування                                 Керівник підприємства
отримувача ______________                    _____________________
Адреса _________________                     "___"________ 201_ р.
 

 

 

Здесь может быть ваша реклама (25 у.е./месяц в стоимость входит изготовление анимированного баннера)

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности