Крылатые латинские выражения. Латинские изречения Главная  (первая) странца

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Акт приймання продукції (товарів) за кількістю

 

м. Київ                                                               "___"_____________ 201_ р.

 

     Місце складання акту приймання продукції (товарів) __________
__________________________________________________________________
     Час початку приймання продукції (товарів) ___________________
     Час закінчення приймання ____________________________________
     Комісія у складі: ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       (посада, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові)
за участі представника постачальника,  незацікавленої організації,
громадськості ____________________________________________________
         (посада, назва підприємства, ім'я, по батькові, прізвище)
     Дата і    номер    посвідчення   представника   постачальника
(незалежної організації, громадськості) __________________________
     Комісія ознайомлена   з  Інструкцією  про  порядок  приймання
продукції виробничо-технічного  призначення  і  товарів  народного
споживання за кількістю.
     Назва постачальника _________________________________________
     Назва та адреса відправника (виробника) _____________________
     Дата і  номер  телефонограми   або   телеграми   про   виклик
представника відправника (виробника) _____________________________
     Дата та номер рахунку-фактури _______________________________
     Дата та номер транспортної накладної ________________________
     Станція відправлення (пристань,  порт)  і  дата  відправлення
__________________________________________________________________
     Станція призначення і час прибуття вантажу __________________
     Час видачі вантажу органом транспорту _______________________
     Час розкриття  вагона,  контейнера,  автофургона   та   інших
опломбованих транспортних засобів ________________________________
     Час доставки продукції (товарів) на склад отримувача ________
__________________________________________________________________
     Номер і  дата  комерційного  акту  (акту,  виданого   органом
автомобільного транспорту) _______________________________________
     Умови збереження  продукції  на  складі  отримувача   до   її
приймання ________________________________________________________
__________________________________________________________________
     Визначення кількості   продукції   (товарів)  відбувалося  на
справних терезах або інших вимірювальних пристроях,  перевірених у
встановленому порядку ______________________________________________
__________________________________________________________________
     Стан тари  та  упаковки  на  момент  огляду продукції,  зміст
зовнішнього  маркірування  та  інші   дані,   на   підставі   яких
визначається,  у чиїй упаковці пред'явлено продукцію - відправника
чи виробника _____________________________________________________
__________________________________________________________________
     Дата відкриття тари ______________________________________________
     Порядок відбору   продукції   для   вибіркової  перевірки  із
зазначенням підстав  вибіркової  перевірки  (стандарта,  ТУ,  умов
договору тощо) ____________________________________________________
__________________________________________________________________
     За чиєю вагою або пломбами відвантажено продукцію _________________
__________________________________________________________________
                    (відправника, транспорту)
стан пломб _______________________________________________________
                       (справні, несправні)
     Зміст відбитків пломб _______________________________________
                                   (за документами і фактично)
     Вага кожного місця,  в якому виявлено нестачу (фактична і  за
трафаретом на тарі (упаковці) ____________________________________
     Маркірування місць __________________________________________
                                (за документами і фактично)
     Наявність або відсутність пакувальних  ярликів  та  пломб  на
окремих місцях ___________________________________________________

     При перевірці вантажу встановлено:


                         
                         


     Яким чином визначено кількість продукції, якої бракує _________________
__________________________________________________________________
        (зважуванням, рахуванням місць, обмірюванням тощо)
     Чи могла вміститися продукція,  якої  не  вистачає,  у  тарне
місце, вагон, контейнер тощо _________________________________________
     Висновок про причини та місце утворення нестачі _____________________
__________________________________________________________________
Особи, що  брали   участь   у   прийманні   продукції   (товарів),
попереджені про відповідальність за підписання акту,  який містить
дані, що не відповідають дійсності.
     Підписи членів комісії:
     1. __________________________
     2. __________________________
     3. __________________________
     4. __________________________

     Представник постачальника
     (незацікавленої організації,
     громадськості): ___________________
                          (підпис)

                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ
Найменування                                 Керівник підприємства
отримувача ______________                    _____________________
Адреса _________________                     "___"________ 201_ р.
 

 

 

Здесь может быть ваша реклама (25 у.е./месяц в стоимость входит изготовление анимированного баннера)

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности