Крылатые латинские выражения. Латинские изречения Главная  (первая) странца

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Угода про завдаток

м. Київ                                                                                                             "___"____________ 201_ р.

ЗАВДАТКОДАВЕЦЬ: ____________________________________________________________________________,

в особі ______________________________________________________________________________________,

що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ЗАВДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ: __________________________________,

в особі _____________________________________________________________________________________,

що діє на підставі Статуту, з іншого боку, щоб виконати договір № ____ від "___"__________ 19__ р. уклали Дану Угоду про наступне:

1. Сторони дійшли згоди в тому, що для забезпечення точного та належного виконання зобов'язань за договором №  ________________ від "___"_________ 201__ р. _______________________________________ передбачена ним передоплата у розмірі ______________ відсотків має статус завдатка.

2. У випадку безпідставної відмови ЗАВДАТКОДАВЦЯ від виконання своїх зобов'язань за договором № _______________________ від "___"__________ 201__ р. _____________________ останній втрачає право вимагати повернення передоплати в повному обсязі.

3. У випадку безпідставної відмови ЗАВДАТКОДЕРЖАТЕЛЯ від виконання своїх зобов'язань за договором № ______ від "___"_________ 201__ р. ______________________ останній повинен повернути ЗАВДАТКОДАВЦЮ подвійну суму передоплати.

4. ЗАВДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ повинен повернути подвійну суму передоплати протягом _____________ з моменту відмови від договору чи з моменту закінчення терміну договору, якщо ЗАВДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ не розпочне його виконання.

5. При простроченні за п.4 Даної Угоди ЗАВДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ сплачує пеню в розмірі _______________ за кожен день прострочення.

6. Дана Угода є невід'ємною частиною договору №  _____________  від "___"__________ 201__ р.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін


 

 

 

Здесь может быть ваша реклама (25 у.е./месяц в стоимость входит изготовление анимированного баннера)

проблематика права   информация о судах и судьях органы  прокуратуры  • милиция  • налоговые органы   СИЗО и пенициарная система адвокатский форум
юридические фирмы  адвокаты  • нотариусы  • правозащитные организации  • судебно -экспертные организации БТИ и сопутствующие органы  •
полезности